View All

153

Yavne 9

Location
9 Yavne St., Tel Aviv

Program
Residential

Units
15

Status
Completed 2017

Architecht
Dov Hershkovitz