View All

275

Jehuda Halevi 99

Location
49 Mazeh St., 99 Yehuda Halevi St., Tel Aviv

Program
Residential

Units
25

Status
Planning

Architecht
Alex Olitzki